Vizyonumuz

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek ve  bu  alandaki  sorunların  çözümüne  etkin  katkı  sağlayabilecek  düzeyde nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

Misyonumuz

1991 Yılında 18/12/1991 – 91/2526 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/01/1992 tarihli ve 21121 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük kapsamındaki yetkilere ilave olarak 19. madde kapsamında tanımlanan Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

Ziraat Fakültesinin Tarımsal Yapılar ve Sulama lisans programının amacı;  uygulama alanını oluşturan konulara ilişkin teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemiz tarımına hizmet edebilecek düzeyde teknik bilgiler kazanmış, mühendislik eğitimini kişisel ve mesleki gelişimle sürdürme bilincine sahip, mesleki ve etik değerlere saygılı, analitik düşünebilen, güncel gelişmeleri ve teknolojiyi  izleyerek  uygulamaya  aktarabilen,  etkin iletişim  kurabilen,  doğaya ve insana saygılı,  mühendisler yetiştirmek ve ülke, toplum ve insanlık yararına bilgi üretmektir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama lisans programında öğrencilerimiz; su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili; toprak-bitki-su ilişkileri, suyun depolanması, su iletim ve dağıtım yapıları, arazi tesviyesi, tarla grup yolları, sulama sistemleri, drenaj tesisleri, arazi ıslahı, arazi toplulaştırması ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projelerinin etüt, fizibilite, planlama, projelendirme, uygulama ve kontrolü konusunda eğitim alırlar. Bunun yanısıra; öğrencilerimiz tarımsal yapılarda çevre koşulları ve denetimi, işletme merkezi, konutlar, süt ve besi sığırı ahırları, koyun ağılları, tavuk kümesleri, seralar, mantar üretim tesisleri, hangarlar, tahıl depoları, yem depoları, meyve ve sebze depoları, gübre yönetimi, biyogaz tesisleri ve atık su sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve yapımı ile ilgili eğitim- öğrenim görmektedir. Ayrıca kırsal yerleşim planlaması, çevre kontrolü, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi konularında mühendis adayı olarak eğitim almaktadırlar.

Bölümde öğrencilerin tarımın mühendislikle ilgili problemlerinin teorik ve matematiksel ifadelerle modellemesi ve bunu pratik mühendislik uygulamalarına aktarmasına büyük önem verilmektedir. Bölümde tarımsal eğitim ve araştırma dışında öğrencilerin bilişim teknolojisi uygulamalarında da profesyonel eğitime sahip olmasına çalışılmaktadır.