Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

 

 

TARİHÇE

Tarımsal öğrenime 1846 yılında başlanan ülkemizde, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili eğitim ve öğretime, 1933 yılında Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesindeki Ziraat ve Orman Fakülte’lerinde okuyan öğrencilere, sulama ile ilgili dersler vermek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla açılan Suculuk Enstitüsü’nde başlanmıştır. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Ziraat Fakültesi 1948 yılında, bundan 2 yıl önce kurulan Ankara Üniversitesi’ne bağlanmış ve Suculuk Enstitüsü de, Kültürteknik Kürsüsü adı ile faaliyetini sürdürmüştür. Kültürteknik Kürsüsü, 1970-71 yılında bölüm olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Kültürteknik Bölümünün adı 1991 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü olarak değiştirilmiştir.

GÖREV VE YETKİLERİ

1991 Yılında 18/12/1991 – 91/2526 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/01/1992 tarihli ve 21121 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük kapsamındaki yetkilere ilave olarak 19. madde kapsamında tanımlanan Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

 


EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

Ziraat mühendisliğinin Tarımsal Yapılar ve Sulama uygulama alanını oluşturan konulara ilişkin teknik bilgiler kazanmış, mühendislik eğitiminin kişisel ve mesleki gelişimle sürdürüldüğü bilincine sahip, mesleki ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştiren; ülke, toplum ve insanlık yararına bilgi üretme ilkesine sahip Bölümümüzün lisans programında öğrencilerimiz; su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili; toprak-bitki-su ilişkileri,  suyun depolanması, su iletim ve dağıtım yapıları, arazi tesviyesi, tarla grup yolları, sulama sistemleri, drenaj tesisleri, arazi ıslahı, arazi toplulaştırması ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projelerinin etüt, fizibilite, planlama, projelendirme, uygulama ve kontrolü konusunda eğitim alırlar.

Öğrencilerimiz; tarımsal yapılarda çevre koşulları ve denetimi, işletme merkezi, konutlar, süt ve besi sığırı ahırları, koyun ağılları, tavuk kümesleri, seralar, mantar üretim tesisleri, hangarlar, tahıl depoları, yem depoları, meyve ve sebze depoları, gübre yönetimi, biyogaz tesisleri ve atık su sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve yapımı ile ilgili eğitim- öğrenim görmektedir. Ayrıca kırsal yerleşim planlaması, çevre kontrolü, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi konularında mühendis adayı olarak eğitim almaktadırlar.

Bölümde öğrencilerin tarımın mühendislikle ilgili problemlerini teorik ve matematiksel ifadelerle modellemesi ve bunu pratik mühendislik uygulamalarına aktarmasına büyük önem verilmektedir. Bölüm tarımsal eğitim ve araştırma dışında öğrencilerin bilişim teknolojisi uygulamalarında da profesyonel eğitime sahip olmasına çalışılmaktadır.

Bölümde, öğrenci uygulamaları ve bilimsel araştırmalara yönelik Ölçme Bilgisi, Sulama ve Hidrolik, İnşaat ve Zemin Mekaniği, Su Kalitesi laboratuvarları ile Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve süreli yayınların bulunduğu bir kütüphane ve öğrencilerimize konularımızla ilgili paket programların öğretildiği bir Bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarımız; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda, İl Özel İdarelerinde, GAP idaresinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Kırsal Kalkınma Ajanslarında, Özel Müteahhitlik Firmalarında, doğal kaynaklar ve çevre konusunda çalışan danışman firmalarda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Tarımsal bilişim sistemleri endüstrisi ve tarımsal yazılım geliştirme şirketlerinde de iş bulabilirler. Ayrıca kendi firma ve işletmelerini de kurabilirler.

 

LİSANS DERSLERİ

1.Yarıyıl

Matematik I, Fizik I, Kimya I, Biyoloji, Meteoroloji,  Ekoloji, Bilgisayara Giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Mesleki Uygulama.

2.Yarıyıl

Matematik II, Fizik II, Teknik Resim, Ölçme Bilgisi, Ekonomi, Statik, Bitki Koruma, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  Yabancı Dil.

3.Yarıyıl

Diferansiyel Denklemler, Tarım Makinaları, Biyometri, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Mukavemet, Toprak Bilimi, Yabancı Dil, Mesleki Uygulama.

4.Yarıyıl

Bahçe Bitkileri, Mühendislikte Ölçme Bilgisi, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi ve İşletme, Su Ürünleri, Yabancı Dil, Mesleki Uygulama, Beden Eğitimi.

5.Yarıyıl

İnşaat Malzeme Bilgisi, Sistem Mühendisliği, Hidrolik, Tarımsal İnşaat, Hidroloji, Betonarme, Tarımsal eteoroloji.

6.Yarıyıl

Sulama ve Drenaj, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Süt Teknolojisi, Tarımsal Yapılar,  Zemin Mekaniği, Uzaktan Algılama ve CBS, Proje Çizim Tekniği, Mezuniyet Tezi, Mesleki Uygulama.

7.Yarıyıl

Arazi Toplulaştırması, Sulama Sistemlerinin Tasarımı Topraksu Yapılarının Tasarımı, Proje Hazırlama Tekniği, Su Kaynaklarının Planlanması, Mezuniyet Tezi.

8.Yarıyıl

Tarımsal Yapıların Tasarımı, Drenaj Sistemlerinin Tasarımı, Tarımda Atıksu ve Yönetimi, Kırsal Yerleşim Tekniği, Seraların Tasarımı,  Su Hasadı Teknikleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Mezuniyet Tezi.

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölümümüzde 8 Profesör, 3 Doçent,  ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde görev yapan öğretim elemanlarının isimleri aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Engin YURTSEVEN

Prof. Dr. Süleyman KODAL

Prof. Dr. Metin OLGUN

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Prof. Dr. Halit APAYDIN

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Doç. Dr. G. Duygu SEMİZ

Doç. Dr. Alper S. ANLI

Doç. Dr. H. Eylem POLAT

Araş. Gör. Sertan AVCI

Araş. Gör. M. Sevba ÇOLAK

Araş. Gör. A. Cengiz YILDIRIM

 

Mezun Bilgi Sistemi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 06110 Dışkapı Ankara.

E-posta: taryapsu@agri.ankara.edu.tr

Tel: 0312 596 12 03

Faks: 0312 316 74 67