Ankara Üniversitesi Senatosunun 25.04.2017 tarih ve 459 sayılı toplantısında alınan ve bir örneği ekte sunulan 3927 sayılı karar gereği Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince kaydı silinen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere 05 Mayıs 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüze dilekçe ile başvuruda bulunmaları ve bu güne kadar kayıt yaptırmadığı dönemlere ait katkı payı borcunu ödemeleri halinde kayıtlarının tekrar alınması kararlaştırılmıştır.

İlgili yazı için tıklayınız.